جشن پرواز بادبادک ها روز جمعه با حضور کودکان و نوجوانان به همراه والدین انان در ساحل هتل کوثر رامسر برگزار شد.