جشن گلریزان آزادی زندانیان جرائم غیرعمد در زورخانه مرحوم عمادی ساری

عکاس (خلیل دردانه ) خزرنما -پایگاه اختصاصی گزارش تصویری مازندران

 

مراسم آزادی و جشن گلریزان زندانیان جرایم غیرعمد، با حضور مدیران دستگاه‌های اجرائی و نیکوکاران در زورخانه مرحوم عمادی ساری برگزار شد.