جلسه بررسي برنامه ها و شاخص هاي ارزيابي سند ارتقاي وضعيت زنان به رياست مديركل امور بانوان و خانواده استانداري و با حضور كارشناسان آمار و برنامه ريزي دستگاه هاي اجرايي در سالن جلسات بهزيستي برگزار گرديد .

مديركل امور بانوان و خانواده استانداري مازندران:

لزوم تعامل دستگاه ها در پايش برنامه ها و شاخص هاي ارزيابي سند ارتقاي وضعيت زنان استان

سميه قاسمي طوسي مديركل امور بانوان و خانواده استانداري بيان داشت: زنان به عنوان نيمي از جمعيت تأثير مستقيمي در پيشرفت و توسعه همه جانبه جامعه دارند و رفع موانع مشاركت فعال زنان در امور اقتصادي ،سياسي و اجتماعي مي تواند راهگشاي مسير توسعه باشد.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران همچنين اظهاركرد در تدوين سند، اهداف كلان، راهبردها، سياست هاي اجرايي و برنامه عملياتي ارائه شد؛ پس از شناسایی وضعیت موجود و ارزیابی و مقایسه آن با میانگین کشوری، با اولویت بندی مسایل و مشکلات به تجزیه و تحلیل آنها پرداخته و با هدف بهبود وضعیت زنان و خانواده در یک برنامه ریزی عملیاتی و مکان محور سند تهیه و تنظیم شده است. وی در ادامه بیان داشت :تعامل خوب دستگاهها در تکمیل جداول بخش پایش سند میتواند میزان تحقق برنامه های حوزه زنان و خانواده در برنامه ششم توسعه را نشان میدهد و همچنین پایه ای برای تدوین برنامه هفتم توسعه خواهد بود
وی همچنين افزود: دو گروه همكاري كننده در اين سند، گروه راهبري كه متشكل از 10 نفر از افراد تأثير گذار و خبره در حوزه بانوان و خانواده و گروه كارشناسي متشكل از 5 كارشناس كه در مدت انجام اين پروژه به طور مداوم فعاليت داشتند. سند در 7 محور تهيه و تنظيم شد كه شامل ويژگيهاي عمومي، جمعيت و فعالیت نیروی انسانی، وضعیت ازدواج و طلاق، وضع سواد و تحصیلات، وضع بهداشت و سلامت، ورزش، پیشگیری از آسیب­ های اجتماعی و مشارکت سیاسی و مدنی مي باشد و نیاز داریم که از تعاملات دستگاه ها براي پايش برنامه ها و شاخص هاي ارزيابي و دريافت اطلاعات دقيق بهره مند گرديم .

شايان ذكر است سند ارتقاء وضعيت زنان استان توسط معاونت زنان رياست جمهوري در سال 97 به استان ها ابلاغ شد و پس از طرح در كارگروه تخصصي بانوان و خانواده و طرح در كميته تخصصي و رفت و برگشت ها و اعلام نظرهاي كارشناسي، سرانجام در سال۹۸ در جلسه شوراي برنامه ريزي با حضور استاندار محترم و معاون محترم رييس جمهور در امور زنان و خانواده خانم دکتر ابتکار رونمايي و به دستگاه ها ابلاغ شد.