جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان مازندران به ریاست عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در استانداری مازندران برگزار شد.

وزیر کشور:

تاب‌آوری اقتصاد ایران در برابر تحریم افزایش یافت

 وزیر کشور گفت: تاب‌آوری اقتصاد ایران در برابر تحریم ظالمانه دشمنان به گونه‌ای افزایش یافته که توانایی و قدرت پرش از سکوها را با وجود فشارهای داخلی و خارحی دارد.

 عبدالرضا رحمانی فضلی در یازدهمین نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مازندران در ساری افزود: امروز تمام مشکلات ما در تمام حوزه ها از جمله اقتصادی صرفا مربوط به تحریم و فشارهای داخلی نبوده و برخی  مصوبات  و مقررات سخت گیرانه داخلی با برخی مدیران سرد مزاج نیز تاثیرات زیادی در بروز این مشکل دارند.
وی اضافه کرد: علاوه بر آن نظام برنامه ریزی و اداری کشور ما نیز به گونه ای تدوین شده است که کارها به سختی پیش می رود و برای پرش اقتصادی درسطح کشور نیاز به اصلاح قوانین نظام برنامه ریزی و اداری داریم.
رییس شورای امنیت کشور اظهارداشت: ما با وجود تحریم از لحاظ تکنولوژی و ارتباط با بازار جهانی مشکلی نداریم وشاهد رشد و توسعه زیادی در بخش‌های اقتصادی هستیم و گام های بلندی در تمام عرصه ها برداشته شد .
وزیر کشور افزود: بعد از ۴۰ سال فراز و و فرودهای مختلف، دشمنان به خانه اول برگشتند و از طریق جنگ اقتصادی به دنبال فشار به جمهوری اسلامی هستند تا به زعم خود ما را وادار به مذاکره بکنند .
رحمانی فضلی گفت:  اگر ما بنا به مقایسه اقتصاد کشور را داریم، نباید این قیاس ها بدون توجه به مشکلات پیشرو صورت گیرد؛ بلکه باید نسبت به ۴۰ سال قبل صورت گیرد که ما در این مدت پیشرفت های خوبی را  در تمام عرصه شاهد بودیم .
وزیر کشور اضافه کرد: ما باید در شرایط فعلی وجود دشمن را جدی بگیریم و بدانیم که دشمنی آنها با گذشت چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی همچنان وجود دارد و این دشمنی به حوزه آسیب پذیری اقتصاد کشور رسیده است و به نظر نمی رسد که آنها قصد کنار آمدن نیز داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد : اگرچه برخی دشمنی ها با ما تحت عنوان مسایل ایدئولوژی و اعتقادی صورت می گیرد؛ ولی آنها به این نتیجه رسیدند که توان مقابله با ما را در این عرصه ندارند و به سایر بخش ها به خصوص اقتصاد  رو آوردند تا بتوانند به سایر خواسته های خود نیز برسند.
رییس شورای امنیت کشور خاطرنشان کرد : ظرفیت های اقتصادی کشورمان برای سرمایه گذاری به گونه ای  بالاست که در پسا برجام حدود ۵۰۰ میلیارد دلار تقاضای سرمایه گذاری خارجی به کشور داده شد و به هر حال به بنا به هر دلیلی این سرمایه گذاری ها به نتیجه نرسیده است.
رحمانی فضلی اظهارداشت: ما در حوزه اقتصاد از لحاظ تخصص، نیروی انسانی و تجربه مشکلی نداریم و باید این مباحث را در عمل برای رشد و توسعه کشور به کار گیریم و از توانمندی های بخش خصوصی نیز در حوزه سرمایه گذاری و مدیریتی استفاده کنیم.
وی یادآور شد : باید قضاوت ما نسبت به مسایل اقتصادی کشور در یک نگاه واقع بینانه و با توجه به مشکلاتی که دشمنان از بدو پیروزی انقلاب اسلامی برای ما ایجاد کردند از جمله هشت سال جنگ و تحریم انجام شود و در این صورت به این نتیجه خواهیم رسید که پیشرفت های خوبی صورت گرفته است.
وزیر کشور افزود: ما باید از لحاظ اقتصادی در موقعیتی قرار بگیریم که دشمنان توانمندی ما را در این حوزه جدی بگیرند و در آن زمان آنها دیگر نمی توانند با ما مقابله کنند و این موقعیت در حوزه نظامی برای ما ایجاد شد به گونه ای که دشمنان می دانند که نمی توانند دست از پا خطا کنند و چنانچه دچار خطای محاسباتی در این زمینه شوند، قطعا با برخورد پشیمان کننده ما مواجه می شوند.
وی ادامه داد : دشمنان در صورتی دست از تحریم اقتصادی ما بر می دارند که به رشد و توانمندی اقتصادی ما باور کنند و در این صورت موضع خودشان را نسبت به ما تغییر خواهند داد.
وزیر کشور با اشاره طرح اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: دولت در حوزه اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی برای توانمند سازی اقتصاد کشور جدی است و تمام برنامه های خود را برای بهره گیری از ظرفیت ها و منابع داخلی برای تحقق اقتصاد مقاومتی قرار داده است.
قدردانی از خویشتن داری مازنی ها در حوادث آبان 
وزیر کشور با اشاره به اغتشاشات آبان ۹۸ در کشور از خویشتن داری مردم استان مازندران قدردانی کرد و گفت : مردم نجیب این استان هیچ هزینه ای را در این حوادث برای کشور ایجاد نکردند و به درستی از سوی مدیران استانی مدیریت شد.