اثر بخشی و جریان سازی؛ باید محور برنامه های گرامی داشت دفاع مقدس باشد

احمد حسین زادگان در ستاد بزرگداشت چهلمین سال دفاع مقدس استان مازندران، تصریح کرد: جذابیت باید عنصر برنامه های تولیدی دفاع مقدس برای ارتباط با نسلی باشد که از دوران حماسه شناخت درستی ندارد. ‎

به گزارش روابط عمومی استانداری، احمد حسین زادگان در ستاد بزرگداشت چهلمین سال دفاع مقدس استان  گفت: حماسه دفاع و مقاومت ملت ایران در دوران دفاع مقدس باید به نسل امروز منتقل شود.

حسین زادگان با اشاره به این که در برنامه ها ی بزرگداشت باید اثر بخشی و جریان سازی را محور قرارداد، افزود: جذابیت باید عنصر برنامه های تولیدی دفاع مقدس برای ارتباط با نسلی باشد که از دوران حماسه شناخت درستی ندارد.

مقام عالی دولت در مازندران اظهار داشت:  فضای مجازی یکی از بهترین و فراگیرترین ابزار روایت سالهای مقاومت و شجاعت مردم ایران اسلامی است.

وی یادآور شد: زنده نگاه داشتن نمادهای دفاع و جنگ تنها مختص به ما نیست و همه ی کشورهای دنیا می کوشند تا این وطن پرستی و شجاعت و تاریخ جنگ حفظ بماند و نسل های بعدی به گذشته خود افتخار کند.