جلسه شورای آموزش و پرورش استان مازندران به ریاست استاندار مازندران و با شرکت اعضا در سالن شماره دو استانداری برگزار شد.

استاندار مازندران در جلسه شورای آموزش و پرورش:

 در اجرای برنامه های فرهنگی در مدرسه، حرمت فضای آموزشی باید حفظ شود

احمد حسین زادگان در این جلسه با تاکید بر این که از ظرفیت فرهنگیان، دانش آموزان و مطالبه گری از سوی رسانه ها در اجرای طرح مازندران پاک ضروری است، گفت: بنا داریم آموزش دآنش آموزان ثبت نام شده در سمن ها را در راستای مشارکت اجتماعی توسط معلمان برگزار کنیم و چگونگی فعالیت و جمع پذیری در سمن ها را به آنان بیاموزیم. ‎

استاندار مازندران گفت: با بهینه سازی مصرف انرژی علاوه بر کاهش هزینه ها، می توانیم بودجه عمرانی بیشتری را برای استان درخواست کنیم.

رئیس شورای آموزش و پرورش استان، ادامه داد: اجرای بسته فرهنگی تبلیغی، استفاده از ظرفیت فرهنگیان، دانش آموزان و مطالبه گری از سوی رسانه ها در اجرای طرح مازندران پاک ضروری است.

وی گفت: شرکت های خدمات رسان مانند برق، گاز و آب در راستای ایمن سازی و کاهش مصرف انرژی، میزان مصرف را در مدارس بررسی کنند. این شرکت ها حق قطع برق، آب و گاز هیچ واحد تولیدی و مراکز عمومی بدون هماهنگی با فرمانداران را ندارند.

احمد حسین زادگان در جلسه شورای آموزش و پرورش استان افزود: در مرحله ی اول ۱۰۰ هزار نفر از دانش آموزان استان در پنج سمن استانی عضو گیری شده اند که بنا داریم آموزش این دآنش اموزان را در راستای مشارکت اجتماعی توسط معلمان برگزار کنیم و چگونگی فعالیت و جمع پذیری در سمن ها را به آنان بیاموزیم.

او تأکید کرد که بررسی شود این 100 هزار دانش‌آموز عضو کدام سمن‌ها شده‌اند و برای فعالیت آنان 10 مشکل مهم اولویت‌دار مازندران مشخص شود.

حسین‌زادگان همچنین با تأکید بر اینکه هنجارشکنی در هیچ موردی مورد تأیید نیست، گفت: عرف جامعه می‌طلبد که حرمت فضای آموزشی حفظ شود. نشاط اجتماعی فقط به موسیقی نیست، بلکه ورزش، کوه‌پیمایی و اوقات فراغت دانش‌آموزان و غیره خود مصادیق نشاط اجتماعی است.

وی افزود: محدود کردن نشاط اجتماعی به بهانه اشتباهی که در یک جایی در کشور رخ داده است، اشتباه است.

اساندار اظهار داشت: اهداف و موضوع نشاط اجتماعی مشخص است و هر رفتاری که عرف و حرمت فضای آموزشی را بشکند مورد تاکید و تایید هیچ یک از ما نیست.