معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران در جلسه شورای آموزش و پرورش استان:

برای ما جان دانش آموز مهم تر از معلومات دانش آموز است

ششمین جلسه شورای آموزش و پرورش در سالجاری به ریاست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران تشکیل شد.

حسین حسن نژاد در ابتدا ضمن قدردانی از موسسان مدارس غیردولتی و همچنین خیران گفت: ما حقیقتا باید از این بزرگان تشکر کنیم چون این بزرگواران به جای اینکه پول و سرمایه خود را به سمت بانک و بازار هدایت کنند، به سمت آموزش آمدند و در این مسیر مقدس سرمایه گزارای و فعالیت می کنند.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش “حسن نژاد” با اشاره به مشکلات مدارس غیر دولتی گفت: براساس مواردی که طرح شد و همچنین با تصریح قانون ، مهندس محمدی مدیر کل دفتر امور شهری استانداری پیگیر معافیت ها باشد تا هر نوع معافیتی که شامل مدارس دولتی است برای مدارس غیردولتی نیز درنظر گرفته شود.

وی همچنین درخصوص درنظر گرفتن تسهیلات بانکی برای تقویت استحکام برخی مدارس غیردولتی نیز تاکید کرد: دوستان توجه کنند جان دانش آموز برای ما مهم تر از معلومات دانش آموز است و ان دسته از موارد ضروری که لازم است حتما اعمال شود و ساختمان ها استاندارد سازی شوند.

مدیرکل آموزش و پرورش در جلسه شورای آموزش و پرورش استان:

مازندران از نظر پوشش دانش آموزان در مدارس غیردولتی، رتبه دوم کشور را دارد

مدیر کل آموزش و پرورش مازندران در ابتدا ضمن عرض خیر مقدم به حاضران گفت: اولین دستور کار این جلسه، طرح مشکلات مدارس غیردولتی است که با بر دوش کشیدن وظیفه آموزشِ یک پنجم دانش آموزان، کمک ارزشمندی برای آموزش و پرورش محسوب می شوند ضمن اینکه در بخش فضاهای فیزیکی هم بار سنگینی را از دوش دولت برداشتند و استان مازندران نیز از نظر آمار دانش آموزان در مدارس غیردولتی ، بعداز تهران رتبه دوم کشوری را دارد. عسکری نیکزاد در پیوند با دستور کار اول گفت: در استان مازندران ۷۹۵ مدرسه غیردولتی در مقاطع پیش دبستانی، ابتدایی، متوسطه اول و دوم، فنی و حرفه ای و کاردانش آموزش تعداد ۸۴۴۶۳ دانش آموز را برعهده دارند و به این شکل بیش از ۳۰۴ میلیارد تومان صرفه جویی برای دولت در حوزه آموزش فراهم کردند.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش “نیکزاد” در ادامه افزود: حدود ۸۸درصد از مدارس غیردولتی ،کاربری اولیه مسکونی داشتند و بعد ازینکه تصمیم گرفته شد به عنوان مدرسه مورد بهره برداری قرار گیرند، با انجام یک سری تدابیر،  اقدام به استانداردسازی کردند تا موفق شدند مجوز اداره کل نوسازی را بگیرند اما برای تقویت شاخص های استاندارد سازی ، نیاز به مساعدت ویژه دارد.

وی در این بستر و با هدف کمک به این مدارس پیشنهاد کرد: تخصیص اعتبارات در قالب کمک های فنی اعتباری  برای مقاوم سازی این مدارس اختصاص یابد ضمن اینکه  برای این کار از بانک ها نیز برای دریافت تسهیلات ویژه مقاوم سازی کمک گرفته شود.