استاندار مازندران، در جلسه شورای اداری استان؛

گره گشایی از مشکلات جامعه نیازمند وفاق، همدلی و مشارکت مردم است

مقام عالی دولت در استان مازندران، در این جلسه یادآور شد: برنامه 100 روزه دستگاه ها شعار نیست، اولویت های استان در هر حوزه باید مشخص شود. ‎

استاندار مازندران گفت: برنامه 100 روزه دستگاه ها شعار نیست، اولویت های استان در هر حوزه باید مشخص شود.

به گزارش روابط عمومی استانداری، احمد حسین زادگان در جلسه شورای اداری استان با اشاره به این که اتفاق های مهم و موثر در سایه مشارکت، وفاق، همدلی و هم افزایی محقق می شود، بر اتخاذ راهکار مشارکت سازماندهی شده مردم در گره گشایی از مشکلات با بهره گیری از ظرفیت سمن ها و تشکل های مردم نهاد در امور استان تاکید کرد و یادآور شد: نشاط اجتماعی و توسعه دارای ارتباط دوسویه است، باید با به کارگیری سمن ها و تشکل های مردم نهاد، نشاط اجتماعی در جامعه ایجاد کنیم و با بهره گیری از این ظرفیت مهم؛ مسایل اصلی استان را دنبال نماییم.

حسین زادگان سلامت و نشاط اجتماعی را مساله ای مهم برای جامعه عنوان کرد و با اشاره به این که ورزش همگانی و ورزش بانوان از جمله مباحث مهم در حوزه سلامت است، گفت: توجه به سلامت و نشاط اجتماعی راهکار اصلی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی است و تحقق این برنامه را با ورزش همگانی کارکنان دستگاه های اجرایی در استان کلید زدیم.

استاندار مازندران با تاکید بر این که اولویت های استان در هر حوزه باید مشخص شود، افزود: برنامه 100 روزه شعار نیست؛ بلکه اقدامات عملیاتی موثر است و دستگاه ها باید در چارچوب محورهای تعیین شده در خصوص پروژه هایی که تا پایان سال 97 به اتمام می رسند و پروژه هایی که باید در سال 98 دنبال شوند، تعهد بدهند.

مقام عالی دولت در استان مازندران، راهبرد توسعه استان را امید اجتماعی، تدبیر اقتصادی و اعتدال سیاسی دانست و اظهار داشت: راهبرد توسعه استانی در قالب برنامه 100 روزه مدیران دستگاه های اجرایی پیگیری خواهد شد و تمام مدیران باید برنامه های خود را برای تحقق این طرح ارایه کنند.

حسین زادگان با اشاره به این که در خصوص تدوین برنامه 100 روزه در شهرستان ها، فرمانداران محور هستند، گفت: برای پیشبرد این برنامه نیازمند مدیران همراه و همگام هستیم، مدیران شهرستانی که نتوانند خود را با این راهبرد در مناطق مدیریتی همگام کنند، مدیران استانی باید آنها را تغییر دهند.

وی با بیان این که از مدیران کارآمد دفاع و حمایت می کنیم و مدیران توانمند باید جایگزین مدیران فاقد کارآمدی شوند، ابراز داشت: ارزیابی عملکرد مدیران دستگاه های اجرایی براساس برنامه 100 روزه و توان و وقت گذاری برای امور مردم انجام می شود و مردم نیز در جریان این برنامه و تحقق آن قرار خواهند گرفت. رسانه ها و صدا و سیما در پایان این مهلت؛ پیگیر مطالبات مندرج در این برنامه باشند و به مردم گزارش دهند.

استاندار مازندران با اشاره به این که ظرفیت های خالی در استان وجود دارد، گفت: در اقتصاد دریا، گردشگری دریایی، طبیعت گردی، توریسم سلامت و … کارهای موثر صورت نگرفته است. باید در حوزه هایی که دارای ظرفیت هستیم به جد ورود پیدا کنیم.

حسین زادگان با بیان این که با اعتبارات دولتی صرف نمی توان امور استان را سامان داد و به پیش برد، افزود: باید بخش خصوصی و سرمایه گذاران دارای اهلیت را دعوت کنیم و تمام دستگاه ها باید در جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی اهتمام ویژه داشته باشند.

وی با اشاره به این که پنجره واحد و هوشمند سازی اداری باید به طور کامل و موثر در استان راه بیفتد، عنوان نمود: کاهش بوروکراسی و فساد اداری با تسهیل در جذب سرمایه گذاری خصوصی، فعالیت پنجره واحد و اجرای دولت الکترونیک محقق می شود.

استاندار مازندران با اشاره به این که تمام پروژه ها باید پیوست زیست محیطی داشته باشد، گفت: رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی می توانند در تمام مبانی توسعه ای کمک کار مدیران استانی باشند و به مردم گزارش کار بدهند.مردم باید در جریان اقدامات نظام و موانع و مشکلات قرار گیرند.

حسین زادگان با اشاره به این که سهم مدیریتی بانوان در دستگاه های اجرایی باید ارتقاء یابد، عنوان کرد : مدیران در کاهش سن مدیریتی اقدام کنند و دستیاران و مشاوران جوان را در کنار خود داشته باشند.

استاندار مازندران با بیان این که ستاد رفع موانع تولید و تسهیل کسب و کار باید نسبت به حفظ اشتغال موجود توجه اساسی کند، یادآور شد: ستاد تسهیل و دستگاه های مسئول باید در کنار حمایت از بنگاه های تولیدی، کمک کنند تا فعالیت واحدهای فعال تداوم داشته باشد و توسعه یابد.

مقام عالی دولت در مازندران، با اشاره به مشکلات اقتصادی حاکم بر جامعه از مدیران خواست تا وقت بیشتری را برای گره گشایی کار مردم صرف کنند و تاکید کرد: در مدیریت بحران؛ باید پیش از بروز حوادث طبیعی اقدام کنیم و آمادگی کامل داشته باشیم.

استاندار مازندران بر مقابله با تغییر غیر مجاز کاربری اراضی کشاورزی و تعرض به منابع طبیعی تاکید نمود.

گفتنی است؛ در جلسه شورای اداری، با پیشنهاد استاندار مازندران تعدادی از مدیران دستگاه های اجرایی و فرمانداران به ارایه پیشنهادهای خود پرداختند.