جلسه شورای بانکهای دولتی استان مازندرانبا موضوع حمایت و کمک به پویش خرید موبایل و تبلت برای دانش آموزان در امر آموزش در شرایط کرونایی با حضور معاونت سیاسی و امنیتی استاندار و به میزبانی بانک ملی برگزار شد.