جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران در دادگستری استان

عکاس (سید ولی شجاعی لنگری) خزرنما -پایگاه اختصاصی گزارش تصویری مازندران

 

رئیس کل دادگستری مازندران درجلسه شورای حفظ حقوق بیت المال با بیان اینکه وجب به وجب اراضی مازندران متعلق به همه مردم وبسیار ذیقیمت و با ارزش است براهتمام ویژه مسئولان امر نسبت به اجرای درست قوانین وپیشگیری از هرگونه تصرف اراضی ودولتی تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت الاسلام والمسلمین اکبری افزود: متاسفانه تمایل سیری ناپذیری برای تصرف اراضی با ارزش استان وجود دارد وباید دفاع قدرتمند ی نسبت به هجوم افراد منفعت طلب درمتولیان امر وجود داشته باشد وهمه ما باید در هر مسئولیتی هستیم اعم از بدنه قضایی استان، نهادهای نظارتی، جهادکشاورزی، کمیسون ماده 5،کمیسیون ماده 99،کمیسیون ماده 100 وماده یک قانون حفظ کاربری باید به درستی با اجرای دقیق وبموقع قوانین واجرای قاطعانه احکام، مانع ازاین دخل وتصرف های غیر قانونی شویم.

عالی ترین مقام قضایی استان، صیانت وحفاظت از اراضی ملی را قدم اول حفظ بیت المال برشمرد وتصریح کرد:قدم دوم دراین مسیر برخورد قاطعانه با کسانی است که با نفوذ وانواع رانت وارد می شوند و باید برخورد با این افراد بهنگام وبازدارنده باشد تا دیگر متصرفان درهیچ نقطه ازاستان، جرات تصرف وتغییر کاربری نداشته باشند.

وی نقش پیشگیری رابسیار مهم دانست وخاطرنشان کرد: چرا باید بناهای مجلل ساخته شوند وسپس درصدد تخریب آن برآییم مردم به این موضوعات اعتراض دارند وکاملا درست است چرا که هیچ بنایی یک شبه ساخته نمی شود و درزمان ساخت،گشت ها، نهادهای نظارتی و دستگاههای مسئول چرا اقدامی نکردند همه ما می دانیم پیشگیری بهتر ازدرمان است بهتراست با اجرای درست قوانین، افزایش نظارت ها،کارشناسی های درست واجرای بموقع احکام مانع ازاین دست اندازی هاشد.

شایان ذکر است جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال دردادگستری مازندران برگزارشد و درابتدای جلسه هریک ازاعضا گزارشی ازاقدامات خود ارائه ونظرات،پیشنهاد ات وراهکارهای خود را مطرح کردند.