جلسه هم اندیشی خلق و احیاء لباس سنتی و بومی محلی مازندران

عکاس (دریافتی) خزرنما -پایگاه اختصاصی گزارش تصویری مازندران

 

جلسه هم اندیشی خلق واحیاء لباس سنتی وبومی محلی باحضور فرهیختگان،نخبگان،ایده پردازان وطراحان حرفه ای دوخت لباس برگزار شد.