جلسه هم اندیشی مسئولین و مدیران آموزش و پرورش استان گلستان و مازندران برگزار شد