استاندار مازندران در جلسه کارگروه توسعه صادرات استان، عنوان کرد:

ضرورت تحرک بیش از پیش بخش خصوصی در بازارهای هدف صادراتی

احمد حسین زادگان در این جلسه یادآور شد: دولت نقش خود را برای تسهیل زمینه صادرات غیر نفتی در استان به نحو مطلوبی ایفا کرده است و ضرورت دارد بخش خصوصی با استفاده از مزیت ها و فرصت های بازار هدف فعال تر در این راستا عمل کند. ‎

به گزارش روابط عمومی استانداری، احمد حسین زادگان در جلسه کارگروه توسعه صادرات استان با بیان این که وظیفه دولت در حوزه صادرات، برطرف کردن موانع و تسهیل زمینه های آن است، گفت: فقدان صادر کننده توانمند و عدم تنوع محصولات صادراتی سهم ما را از بازارهای هدف کاهش می دهد.

نماینده عالی دولت در مازندران در این نشست تاکید کرد: اگر در هر جایی موانع کاهش صادرات غیر نفتی مربوط به دستگاههای دولتی باشد، قطعا  برخورد می شود، ولی بررسی نشان می دهد که از لحاظ زیرساختی در دستگاههای متولی برای صدور مجوز صادرات و سایر شرایط مشکلی وجود ندارد.

استاندار با اشاره به این که عضویت ایران در اتحادیه اورآسیا و معافیت 520 کالای صادراتی، یک دستاورد و فرصت ایجاد شده از سوی دولت برای توسعه صادرات است، خواستار بهره گیری بخش خصوصی از این ظرفیت با عضویت 11 کشور شد.

حسین زادگان با اشاره به این که با صندوق ضمانت صادرات تفاهم نامه یی 1 میلیارد دلاری برای کاهش ریسک تجاری بخش خصوصی امضا کردیم، افزود: ضعف های صادراتی استان باید شناسایی و یک بار برای همیشه برطرف شود.

وی افزود: در شرایط فعلی تمام دستگاههای دولتی از جمله بانک ها برای تامین نقدینگی مورد نیاز تجار و صادرکنندگان ما در داخل استان آمادگی همکاری دارند و باید با هم افزایی و برداشتن موانع، صادرات غیر نفتی را افزایش دهیم.

وی بر بازمهندسی تعامل با دستگاه ها و اتحادیه ها و تشکل ها از سوی بخش خصوصی برای هم افزایی در راستای توسعه صادرات تاکید کرد و گفت: تفاهم نامه ها و ارتباطات با کشورهای هدف صادراتی باید در عمل و به صورت عملیاتی و مستمر دنبال و پیگیری شود.

رئیس کارگروه توسعه صادرات مازندران همچنین گفت که برای بررسی کارشناسانه موانع صادرات غیر نفتی استان مازندران، کارگروه بررسی موانع با مسئولیت معاونت اقتصادی تشکیل شده تا با همکاری تشکل های غیر دولتی فعال در حوزه صادراتی این موانع را بررسی کند.

حسین زادگان تصریح کرد: اتاق بازرگانی به عنوان متولی بخش خصوصی، آموزش های لازم را برای تجار در این خصوص برگزار کند و صدا و سیما ظرفیت ها و مزیت های ایجاد شده در کشورهای اورآسیا برای صادرات را تبیین و اطلاع رسانی نماید.

وی خواستار تحرک بیش از پیش بخش خصوصی در بازارهای هدف بویژه کشورهای حوزه خزر و اتحادیه اورآسیا شد.

استاندار گفت: باید در این حوزه نیز اتاق بازرگانی و سایر تشکل های بخش خصوصی وارد گود شوند و افراد توانمند را شناسایی و به این سمت سوق دهند.

حسین زادگان افزود: میزان صادرات کالاهای غیر نفتی استان از طریق کمرگات داخل استان بویژه اکنون که فصل صادرات مرکبات محسوب می شود، پایین است و لازم است چرایی این وضعیت تحلیل شود.