با رسیدن به آخرین روز های فصل زمستان، شکوفه های درختان به استقبال فصل بهار رفته اند و جلوه ایی از زیبایی های طبیعت را نمایان کرده است.

در پایان آخرین روزهای فصل سرد سال و پا گذاشتن به فصل بهار شکوفه‌ها بر سرشاخه‌های درختان شهر پدیدار می‌شود تا نوید آمدن فصل رویش زمین را بدهد؛ شکوفه‌هایی که با شکفتن خود طبیعت را بیش از پیش زیبا می‌کند.