حضور به موقع آتش نشان قائم شهری از آتش سوزی و انفجار تانكر حامل نفتا جلوگیری كرد

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قائم شهراین حادثه در ساعت ۱۵:۲۱ به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی اطلاع داده شد.

با توجه به حساسیت حادثه سریعا سه دستگاه خودروی اطفایی و خودروی فوماتیک سازمان به محل حادثه واقع در محور قائم شهر به سوادکوه منطقه هفت تن اعزام شدند.

در این حادثه تریلی حامل مایعات سریع الاشتعال ( نفتا ) واژگون و مخزن آن دچار پارگی و نشت گردید که احتمال بروز آتش سوزی و انفجار نیز در آن وجود داشت.

در این عملیات که با نظارت مستقیم کیانوش رئیس سازمان آتش نشانی همراه بود، آتش نشانان با حضور و ایمن سازی به موقع محل حادثه و رعایت اصول ایمنی در عملیاتی که سه ساعت بطول انجامید از آسیب بیشتر به تانکر و نیز انفجار آن که موجب خسارات گسترده و جبران‌ناپذیر می‌شد، جلوگیری بعمل آوردند.

خوشبختانه در این حادثه به کسی آسیب جانی نرسید.