بارش شدید باران در سوادكوه موجب شده تا سطح آب رودخانه تلار در روستاي برج خيل شهرستان سيمرغ در مازندران طغيان كند و مردم و مسئولين ( نیروهای مسلح، ستاد مديريت بحران استانداري مازندران ، اداره برق ، آب منطقه اي ، گاز استان و …) در روز طبیعت براي جمع آوري موانع و درختهاي شناور در آب كه عامل اصلي طغيان رودخانه در پايين دست مي شود بسیج شوند و با تلاش و اتحاد ، رودخانه طغيان كرده را پاكسازي کرده تا روستاهاي ديگر با طغیان آب مواجه نشوند.

سطح آب رودخانه بين ٨ تا ١٠ متر از بستر آن بالا آمده و درحال حاضر عرض رودخانه به بيش از ٥٠ متر رسیده است و بيش از ٥٠٠ سرويس نخاله هاي چوبي از آب جمع آوري شده است.