بارش شدید باران در سوادکوه موجب شده تا سطح آب رودخانه تلار در روستای برج خیل شهرستان سیمرغ در مازندران طغیان کند و مردم و مسئولین ( نیروهای مسلح، ستاد مدیریت بحران استانداری مازندران ، اداره برق ، آب منطقه ای ، گاز استان و …) در روز طبیعت برای جمع آوری موانع و درختهای شناور در آب که عامل اصلی طغیان رودخانه در پایین دست می شود بسیج شوند و با تلاش و اتحاد ، رودخانه طغیان کرده را پاکسازی کرده تا روستاهای دیگر با طغیان آب مواجه نشوند.

سطح آب رودخانه بین ٨ تا ١٠ متر از بستر آن بالا آمده و درحال حاضر عرض رودخانه به بیش از ۵٠ متر رسیده است و بیش از ۵٠٠ سرویس نخاله های چوبی از آب جمع آوری شده است.