در پایان هر هفته جمعه‌بازار شهر امیرکلا در کنار رودخانه بابلرود برگزار می شود