جمع‌آوری زباله از جنگل‌های بلیران آمل

پاکسازی زمین از زباله چندسالی می‌شود که در کشورهای مختلف جهان در حال اجراست و محوریت آن مراکز تجمع زباله غیر قانونی در طبیعت است که به همین منظور پاکسازی زمین از زباله توسط گروه‌های دوست‌دار محیط زیست در جنگل‌های بلیران آمل برگزار شد.

این کمپین امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا در جهان شکل تازه‌ای به خود گرفت و به دلیل رعایت پروتکل‌های بهداشتی در سه شکل انفرادی، گروهی و دیجیتال با هدف پاکسازی فیلترهای سیگار و همچنین پاکسازی دیجیتال در روز جهانی پاکسازی زمین در ۱۸۰ کشور دنیا به صورت همزمان برگزار شد.