آهنگ خوش جنگل‌کاری در کلاردشت

با هدف حفظ و تثبیت خاک، حفظ منظر و افزایش نزولات جوی، ۱۵۰ هزار مترمربع از اراضی کوهستانی کلاردشت با بیش از ۱۶ هزار اصله نهال‌های سوزنی‌برگ و پهن‌برگ با اعتبار ۱۸۴ میلیون تومان از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی در منطقه مجل و رودبارک این شهرستان جنگل‌کاری شد.