جنگل کاج لاجیم

جنگل لاجیم از جنگل‌های زیبا ونادر و بخشی از ذخیرگاه هیرکانی است که در سوادکوه واقع شده ودر روزهای پایانی سال، از برف پوشیده شده است.

این جنگل از لحاظ زیبایی و خاص بودن آن بخاطر صف‌های زیبا و انبوه کاج مورد توجه قرار گرفته و برای دیدن این زیبایی وصف ناپذیر درختان سر به فلک کشیده کاج در زمان بارش برف خیلی از علاقه مندان را به سمت خود کشانده است.