جوراب پشمی ،هنردستی چندصدساله در روستاهای سوادکوه

عکاس( حوا احمدی) خبرگزاری مهر

روستاهای سوادکوه میراث دار هنرهای دستی و بومی است که درگذر زمان رو به فراموشی رفته است.

بافته‌های روستایی ازجمله جوراب بافی، هنر کاربردی و قدیمی این مناطق است.

صنایع دستی از دیرباز در میان اقوام مختلف علاوه بر، برطرف کردن نیازهای اولیه مردم آن حاصل تلفیق روح و خلاقیت سازندگان با عناصر طبیعی آن ناحیه بوده و هست.

از جمله صنایع دستی پشمین مورد توجه کوهستان‌ها که قدیمی‌ترین آن در طبرستان یافت شده و هنوز هم در میانشان رایج بوده، جوراب بافی است که اگر در ترویج بافت آن و آموزش آن به نسل‌های جوان اقدامی نشود به فراموشی سپرده خواهد شد.

شرایط جوی مساعد برای کشت الیاف، کتان، کنف و پرورش دام و در نتیجه برداشت پشم فراوان و نیاز مردم به دست بافت‌های گرم باعث ادامه حیات این هنر سنتی در منطقه سوادکوه شده است.