حال ناخوش میانکاله بهشت اکوتوریسم و پرنده‌نگری

شبه جزیره میانکاله به همراه تالاب‌های همجوارش در سال ۱۳۵۴ به عنوان یکی از سایت‌های کنوانسیون رامسر ثبت شد و یک سال بعد هم به خاطر وجود میراث فرهنگی، آثار و ابنیه تاریخی و زیباشناختی به عنوان یکی از ذخیرگاه‌های زیست کره به کمیته برنامه انسان و کره مسکون یونسکو پیوست اما این روزها حال چندان مناسبی ندارد.

بیش از ۲۰۰ گونه پرنده مهاجر و بومی در میانکاله، این شبه جزیره را تبدیل به ظرفیتی برای ایجاد یکی از سایت‌های پرنده‌نگری و اکوتوریسم کرده است.