وضعیت اسفبار قیمت کاغذ و گرانی نشریات مکتوب باعث شده است تا فروشندگان روزنامه‌ها و مجلات حال خوشی نداشته باشند و بسیاری از آنها علی‌رغم سال ها فعالیت در این حوزه در آستانه خداحافظی با این کار قرار بگیرند.

هرچند بسیاری از مردم همچنان به خواندن روزنامه و مجله علاقه‌مند هستند ولی افزایش چند برابری قیمت آنها در ماه های اخیر ، باعث شده است تا فروش نشریات به شدت کاهش یابد.

تصاویر زیر از مطبوعاتی اوصیا در قائم‌شهر تهیه شده است که یکی از قدیمی ترین فروشندگان روزنامه و مجلات در استان مازندران محسوب می شود.