پس از اعلام رسمی شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی و دیگر فرماندهان جبهه مقاومت در عراق، بازار، ادارات، پایگاه‌های بسیج و دیگر گروه‌های مردمی با نصب تصاویر مختلف این سردار دلها در خیابان‌ها و مغازه‌ها چهره شهرستان نکا را دگرگون ساختند.