در شب تاسوعای حسینی، احمد حسین زادگان استاندار مازندران به همراه عباسعلی رضایی فرماندار و عباس رحبی شهردار ساری در مساجد و هیات های مذهبی شهرستان ساری حضور پیدا کرده و به عزاداری پرداختند.

در شب نهم ماه محرم مدیران استانی و شهری در مسجد ابوالفضل(ع)،هیات ورزشکاران و هیات بیت العباس(ع) حضور پیدا کردند.