اعضای شرکت کننده در اجلاسیه سراسری خانه‌های مطبوعات و رسانه‌های کشور در قالب تور ساری گردی از بوستان ولایت ساری بازدید کردند.