حضور “حسن یزدانی” قهرمان جویباری در آسایشگاه معلولین ذهنی

عکاس(سید محمد آل رسول) خبرگزاری ایسنا

 

حسن یزدانی قهرمان مازندرانی کشتی جهان، با حضور در آسایشگاه معلولین شهید بهشتی مشهد به پاس قدردانی از زحمات کارکنان و پرسنل موسسات توانبخشی از این آسایگاه بازدید کرد و به جهت همدردی با ورزشکاران معلول به صورت نمادین روی تشک رفته و با آنان کشتی گرفت.