حضور نماینده یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در سازمان نظام مهندسى کشاورزى و منابع طبیعى استان مازندران

به گزارش روابط عمومی سنم استان، جلسه ای با حضور دکتر منصور علی زارعی نماینده یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در محل سازمان نظام مهندسی برگزار شد.

در جلسه مشترک با حضور نماینده یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در محل سازمان نظام مهندسی استان مازندران مطرح شد:

استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه و رونق تولید در کشاورزی

به گزارش روابط عمومی سنم استان، منصور علی زارعی نماینده یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی گفت: استفاده از ظرفیت حداکثری سازمان نظام مهندسی با دارا بودن منبع دانش این بخش می توانیم گام های مهمی را در توسعه بخش کشاورزی برداریم.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی افزود: سازمان نظام مهندسی به عنوان یک تشکل بر پایه دانش می تواند بر تمام مراحل بخش کشاورزی نظارت داشته و مشاوره های کاربردی را به ذینفعان ارائه نماید.

زارعی اظهار کرد: کشاورزی استان نیاز ایجاد زیر ساخت لازم برای استفاده حداکثری از اراضی تحت پوشش دارد که با فراهم شدن آن تحول عظیم را در کشاورزی شاهد خواهیم بود.

این مقام مسئول به توسعه صنایع تبدیلی، مکانیزاسیون با ارائه خدمات فنی مهندسی توسط سازمان نظام مهندسی در سطح استان اشاره و اظهار نمود؛ دانش و سرمایه در کنار هم می تواند افزایش بهره وری و کاهش ضایعات را به همراه داشته باشد.

نماینده یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی خاطر نشان نمود: با توجه کمبود ذرت و سویا و متعاقب آن وابستگی به واردات، سازمان نظام مهندسی را یکی از ارگان توسعه و ترویج تولید محصولات با فرآیند مهندسی و استفاده از تکنولوژی نو، افزایش عملکرد در واحد سطح را با ایجاد مراکز کشاورزی غیر دولتی در سطح دهستان ها را می توان با کشاورزی قراردادی اقدامات مهمی را در امر خود کفایی این محصولات انجام داد.

در ادامه جلسه رییس سازمان و اعضای حاضر نظرات و پیشنهادات خود را در توسعه کشاورزی ارائه نمودند.

همچنین دکتر احمد زیار لاریمی عضو شورای سازمان نیز مطالبی را در خصوص حذف بروکراسی زائد اداری در فرآیند صدور مجوزها،ایجاد بستر اشتغال برای دانش آموختگان بخش کشاورزی و کاهش نرخ تسهیلات برای واحد‌های تولیدی کشاورزی ارائه نمودند.