تاکید شهردار ساری در سامانه سامد:

مطالبات شهروندان در حوزه مدیریت شهری بررسی و پیگیری می شود

شهردار ساری با حضور در سامانه پاسخگویی «سامد» در گفتگو با شهروندان بر بررسی و پیگیری ویژه مشکلات مطروحه در حوزه مدیریت شهری تاکید کرد

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ساری، عباس رجبی شهردار مرکز استان یکشنبه 5 مرداد ماه با حضور در سامانه الکترونیکی مردم و دولت(سامد) پاسخگوی مشکلات شهروندان در حوزه مدیریت شهری بود.

رجبی، پس از گفتگوی تلفنی با شهروندان، مجموعه شهرداری و سازمان های تابعه را مکلف به بررسی و رفع مشکلات مطروحه در حوزه مدیریت شهری کرد.

در این ارتباط مستقیم مصطفی نیک نقش معاون خدمات شهری شهرداری نیز به تعدادی از مخاطبان بصورت حضوری و تلفنی پاسخ داد.