حضور پرنگ خبرنگاران و عکاسان خبری در پیاده روی خانوادگی و جشن بزرگ انقلاب در بوستان ولایت ساری در جهت پوشش خبری تصویری مراسم قابل تقدیر می باشد.

به همین منظور نمایندگی خانه مطبوعات ساری به همکاری استانداری مازندران از 10 نفر از خبرنگاران و عکاسان که در پوشش این برنامه حضور فعال داشتند 10میلیون ریال کمک هزینه خرید دوربین عکاسی تقدیر می نماید.

همچنین فرماندار ساری در پایان این جشن بزرگ در چهل سالگی انقلاب با در نظر گرفتن 30دوچرخه برای خبرنگاران حاضر در این مراسم که پوشش خبری داشته باشند از اصحاب رسانه ورزش دوست تجلیل کرد.