حضور مردم شهرهای جویبار، گلوگاه و فریدونکنار در انتخابات 1400

عکاسان (فاطمه قادیان انارمرزی ،حسین خادمی ، فرشید سگار ) پایگاه خبری بلاغ مازندران

 

مردم شهر و روستای جویبار ازساعات ابدایی آغاز رای گیری حضور پرشوری پای صندوق رایداشته اند وفرآیند اخذ رای با رعایت پروتکل های بهداشتی در شعبه های مختلف شهر و روستای جویبار در حال انجام می باشد .

انتخابات ریاست جمهوری، شورا‌های اسلامی شهر‌ها و روستا و میاندوره‌ای مجلس خبرگان رهبری از در شهرستان گلوگاه همزمان با سراسر کشور با حضور چشمگیر قشرهای مختلف مردم آغاز شده و در حال برگزاری است.

از ساعات اولیه آغاز رای‌گیری مردم و مسئولان فریدونکنار با حضور شعبه‌های مختلف رای خود را به صندوق انداختند تا بار دیگر برای ایران عزیز افتخارآفرینی کنند.