حضور پرشور بانوان در انتخابات 1400 شهر ساری

عکاس (معصومه جعفری ) خزرنما -پایگاه اختصاصی گزارش تصویری مازندران