کاروان زیر سایه خورشید امروز سه شنبه در بیمارستان سوانح و سوختگی زارع و بوستان ولایت ساری در جمع مردم و مشتاقان امام رئوف حضور پیدا کرد.