همزمان با دهه کرامت کاروان زیر سایه خورشید حامل پرچم متبرک حرم رضوی در شهرهای گلوگاه و فریدونکنار حضور پیدا کردند و خطه مبارک را به عطر بارگاه امام رضا(ع) معطر کردند.