کاروان زیر سایه خورشید با حضور خادمین امام رضا(ع) در بیمارستان بوعلی و روستای قرتیکلا حضور پیدا کرده و همچنین با یک خانواده معلول در شهر ساری دیدار کردند.