حضور مسافران و گردشگران در روزهای پایانی تعطیلات تابستان در ساحل دریا و رودخانه چشمه گیله تنکابن