تنوع زیستی شگفت انگیز در ارتفاعات سوادکوه

آقای داریوش احمدی پور کارشناس ارشد محیط زیست فعال و همیار محیط زیست سوادکوه و اهل یکی از روستاهای ارفه کوه این شهرستان می باشد که فعالیت های زیادی را برای حفاظت از تنوع زیستی زادگاه خود انجام داده است.

احیا ده ها چشمه در حال خشک شدن، همکاری با نیروهای زحمتکش محیط زیست سوادکوه، تعامل با مردم محلی و شکارچیان بومی برای حفاظت از این زیستگاه ارزشمند ازجمله فعالیت های این همیار محیط زیست برای حفظ طبیعت این زیستگاه با ارزش است.

آقای احمدی با تعبیه دوربین های تله ای در مقابل چشمه های احیا شده و کریدورهای حساس حیات وحش در ارتفاعات ارفه کوه تصاویر زیبا و کم نظیری را از تنوع زیستی شگفت انگیز در این منطقه ازجمله پلنگ ایرانی، خرس قهوه ای، مرال، گراز، کل و بز وحشی، گرگ و انواع پرندگان وحشی به ثبت رسانده است.

متاسفانه این زیستگاه ارزشمند جزو منطقه آزاد بوده و جزو مناطق چهارگانه تحت مدیریت محیط زیست و حتی مناطق شکار ممنوع قرار ندارد. امیدواریم سازمان حفاظت محیط این زیستگاه ارزشمند را در شورای عالی محیط زیست مطرح و مراحل ارتقا سطح این منطقه به یکی از مناطق چهارگانه محیط زیست در دستور کار این شورا قرار گیرد.