خداحافظی زیبایی های فصل پاییز از طبیعت ساری

عکاس(ابراهیم فلاح) پایگاه خبری آوای خزر