به محض وقوع سیل و طغیان در مناطق مختلف مرکز استان مازندران، پاسداران و بسیجیان این ناحیه با حضور و هماهنگی سرهنگ ابراهیم یعقوبی فرمانده سپاه ساری٬ به لحاظ ذات بنیادین سپاه، با بکارگیری تمام توان و امکانات برای یاری مردم و همراهی، همدلی و همدردی با آسیب‌دیدگان به فعالیت امدادی پرداختند.