خزانه‌گیری برنج

خزانه‌گیری برنج یکی از مراحل کاشت این محصول است که برای تبدیل بذر برنج به نشا، جهت نشاکاری در شالیزارهای مازندران انجام می شود. خزانه برنج به قطعه زمین کوچکی اطلاق می‌شود که در داخل زمین اصلی یا خارج از مزرعه قرار دارد. خزانه باید به صورت شمالی جنوبی احداث شود تا هم بیشترین نور خورشید را دریافت کند و هم از وزش‌ بادها مصون بماند. بهتر است که محل خزانه برای سهولت در عملیات آبیاری و مراقبت‌های دیگر، در نزدیکی خانه کشاورز باشد.