خسارات سیل به شرکت معدنی وصنعتی سامان سوادکوه

سیل اخیر راه های مواصلاتی شرکت سامان سوادکوه را مسدود کرده و هم اکنون اشتغال ۱۵۰ نفر از کارگران در معرض خطر می باشد.