روستای تالار پشت ، شهر کیاکلا جزو روستاهای سیل زده بارش های اخیر در مازندران بوده است،پس از گذشت چند روز و کاهش سطح آب با برجا ماندن میزان زیادی گل اهالی روستا با کمک نیروهای سپاه و بسیج در حال پاکسازی منازل و تخلیه اسباب اسیب دیده هستند.

برخی از اهالی روستا کلیه لوازم زندگی خود را از دست داده اند و همچنین بدلیل وجود چند روزه آب در محدوده روستا تعداد زیادی از خانه ها نشست کرده و احتمال تخریب کلی می رود