خسارات سیل و رودخانه تجن به روستاهای ساری

ارندگی شدید و سیلاب، مازندران را در روزهای پایانی سال غافلگیر و برخی شهرهای استان را دچار آبگرفتگی کرد.

در پی طغیان رودخانه تجن بسیاری از اراضی کشاورزی، دامی و خانه‌های مردمان روستا خسارت دید.

این خسارات تا فاصله‌ای در حدود 700 متر از رودخانه را در بر داشت.

بارش باران در حجم زیاد به علاوه سازه‌های غیر مهندسی شده در مسیر رودخانه از عوامل بروز این طغیان به شمار میرود.

روستاهای صالح آباد، بهار آباد، مرز رود، آبمال و پنبه چوله خسارات بیشتری را متحمل شده‌اند.