خسارات ناشی از سیل در بندپی شرقی شهرستان بابل

عکاس( جواد میرزایی ) خبرگزاری ایسنا

 

جاری شدن سیل در بندپی شرقی شهرستان بابل باعث از بین رفتن پل امیرده و مسدود شدن راه ارتباطی چندین روستا و سه هزار خانوار شده است.

شغل اصلی روستاییان دامداری و کشاورزی است که جاری شدن سیل باعث تخریب مزارع کشاورزی و تلف شدن دام‌ها و همچنین باعث تخریب راه‌های ارتباطی و جاده های روستایی از جمله روستای خریون و سیولین شده است.

جاری شدن سیل در این مسیر جنگلی باعث شده سیل همراه با کنده‌های درخت فروان باشد که در مسیر باعث تخریب بیشتر شده است.

در برخی مناطق برخی روستاییان که محصول کشاورزی و دامداری خود را از دست داده‌اند و از مسئولان جز قول مساعده چیزی نشنیده‌اند و مشغول جمع آوری این چوب‌ها و کنده‌های درخت و فروش آنها شده‌اند تا قدری از مسائل معیشتی خود را رفع کنند.