خسارت سیل به مزارع مرکز تحقیقات ماهیان سردابی کشور در تنکابن

عکاس(علیرضا پورعلم) خبرگزاری ایرنا استان

 

سیلاب هفته گذشته به مزارع مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور در روستای پرده سر شهرستان تنکابن خسارت های زیادی وارد کرده است .