خشکسالی در کمین مازندران

عکاس (مهدی محبی پور) خبرگزاری میزان
با توجه به بارش های کم و پایین رفتن سطح آب سد ها و افت منابع زیر زمینی و مدیریت نادرست منابع آبی بخش کشاورزی در مازندران، تالاب‌ها و آب بندان ها در وضعیت بحرانی به سر می برند و با ادامه این رویه و کاشت دوم برنج که به صورت غیر قانونی انجام می شود، انتظار بدتر شدن اوضاع نیز می رود و صدای آژیر قرمز خشکسالی از هم اکنون شنیده می شود. گونه های گیاهی و جانوری و پرندگان مهاجر که زیست گاه های خود را یکی پس از دیگری از دست می دهند،در خطر نابودی قرار دارند.