نانوای خوش‌ذوق بابلی

حسن موسوی هر روز پس از پایان کار نانوایی در بلوار شیخ طبرسی بابل مشغول خطاطی می‌شود و حاصل کارش را روی دیوار نانوایی به نمایش می‌گذارد.