دوازدهمین روز محدودیت‌های هوشمند در مرکز استان مازندران

از همراهی مردم تا کرکره‌های نیمه باز برخی فروشگاه‌ها

در یازدهمین روز محدودیت‌های کرونایی بسیاری از کسب و کار‌های غیر ضرور این روز‌ها تعطیل هستنداما کرکره‌های برخی فروشگاه‌ها نیمه باز است.

 در یازدهمین روز محدودیت‌های کرونایی بسیاری از کسب و کارهای غیرضرور این روزها تعطیل هستند؛ نکته قابل توجه اینکه برخی فروشگاه ها کرکره های خود را نیمه باز گذاشته اند.

اجرای این طرح از ابتدای آذرماه با همکاری مطلوب مردم و عمده فعالان صنوف آغاز شده است اما شمار اندکی از واحدهای صنفی با نادیده گرفتن پروتکل ها و مقررات، از محدودیت های اعمال شده سرپیچی کرده و با چراغ های نیمه خاموش و درهای نیم بند، دزدکی به کار خود ادامه می دهند.

بیم آن می رود که این نافرمانی ها، رشته های بافته شده دیگر شهروندان را که برای سلامت خود و دیگران ارزش قائلند، پنبه کند.

در یازدهمین روز محدودیت هایی کرونایی بازار و بازاریان ساروی و دیگر اقشاری که شامل محدودیت ها می شدند همراهی خوبی با طرح داشتند اما با گذشت 11 روز از اجرای طرح، برخی از فروشگاه ها و مغازه های سطح شهر در مناطق مختلف م که تا هفته قبل تعطیل کرده بودند تا نقش خود را در قطع زنجیره کرونایی ایفا کنند، با کرکره های نیم بسته فعالیت خود را آغاز کرده اند.