خشکسالی در برابر برنج شمال قد کشید

عکاس(بهروز خسروی) پایگاه خبری نور فوتو
امسال خطر کم‌آبی به کشاورزان برنج‌کار منطقه اعلام‌شده است و آنان برای بهره‌مندی بیشتر از آب ذخیره‌شده ، ترجیح داده‌اند تا کشت مکانیزه برنج را زودتر انجام دهند.
کاهش بارندگی در سال زراعی جاری ، زنگ خطر کم‌آبی را به‌عنوان تهدید جدی کشت برنج در شرق مازندران به صدا درآورده است و مدیران جهاد کشاورزی شهرستان‌های این منطقه هم به شالی‌کاران درباره احتمال بروز مشکل در مرحله داشت محصول هشدار داده‌اند.
کشت برنج کاملاً وابسته به تأمین آب مکفی در طول مرحله کاشت و داشت تا رسیدن به برداشت است و بروز هرگونه کم‌آبی سبب ایجاد تنش برای محصول هم به لحاظ کمی و هم کیفی می‌شود.