شهر ساری همانند دیگر شهرهای استان مازندران مدتی است در وضعیت قرمز پیک دوم بیماری کرونا قرار دارد و لزوم رعایت فاصله گذاری اجتماعی بیش از پیش احساس می‌شود.

خیابان قارن ساری به عنوان یکی از خیابان های قدیمی از دیرباز محل خرید های شبانه و گذران اوقات فراغت مردم بوده است اما متاسفانه این روزها با وجود وضعیت قرمز شهر، ترددهای غیر ضروری همچنان ادامه دارد و عدم رعایت فاصله گذاری شدیداً به چشم می‌آید.

 اینجا در بازارهای شبانه خیابان قارن ساری هنوز برای عده ای کرونا شوخی به حساب می آید.

کادر درمان خسته از این شوخی های ماهستند.

ممانعت از بساط دستفروشان در پیاده روهای خیابان قارن همچنان بی نتیجه مانده است اما لابه لای این رفت و آمدهای شلوغ این کروناست که به ما می خندد!